X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Azerbeycan (Russian)Azerbeycan (Russian)
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar
  • Türkiye (Türkçe)
  • USD
  • 0

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

HİZMET VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Taraflar 1.1. Bu Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi ("Sözleşme"), TEKNOWEB TEKNOLOJİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. (“UZMANLAR HOSTİNG”) ile hizmetleri (“Hizmetler”) kullanmak isteyen herhangi bir gerçek veya tüzel kişi (“Müşteri”) arasında imzalanmaktadır.

Sözleşmenin Konusu

2.1. Bu Sözleşme, Uzmanlar Hosting tarafından sağlanan web barındırma, e-posta hosting, VPS (Sanal Özel Sunucu) hosting, alan adı kaydı ve benzeri hizmetlerin kullanım koşullarını belirlemektedir.

2.2. Müşteri, Uzmanlar Hosting tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanmak istiyorsa, bu Sözleşme'nin tüm hükümlerini okumuş ve kabul etmiş olduğunu kabul eder.

2.3. Uzmanlar Hosting, Müşteri'ye verilen hizmetlerin kalitesini ve güvenliğini sağlamak amacıyla bu Sözleşme'yi herhangi bir zamanda güncelleme veya değiştirme hakkını saklı tutar. Müşteri, bu tür değişiklikleri gözlemlemek ve Sözleşme'nin güncel haline uygun hareket etmekle yükümlüdür. Hizmetlerin Kullanımı

3.1. Müşteri, Uzmanlar Hosting'in sağladığı Hizmetleri yasal ve meşru amaçlarla kullanmak zorundadır. Müşteri, Hizmetlerin kullanımı sırasında herhangi bir yasal veya etik ihlalde bulunmamalıdır.

3.2. Müşteri, Uzmanlar Hosting'in sağladığı hizmetlerin kullanımında üçüncü şahısların haklarını ve hukuki yükümlülüklerini ihlal edemez. Bu yükümlülükler arasında, fikri mülkiyet hakları, ticari markalar, telif hakları, gizlilik hakları ve diğerleri bulunmaktadır.

3.3. Müşteri, Uzmanlar Hosting'in sağladığı Hizmetleri kullanırken, bu hizmetlerin işleyişine müdahale edemez veya Hizmetleri kullanarak, Uzmanlar Hosting sistemlerine veya diğer Müşterilerin Hizmetleri'ne zarar verecek veya Hizmetlerin kesintiye uğramasına neden olacak bir işlem gerçekleştiremez.

 

3.4. Müşteri, Uzmanlar Hosting'in sunmuş olduğu hizmetleri ücretli veya ücretsiz olarak kullanırken, Hizmetleri hiçbir şekilde satamaz, kiraya veremez, lisanslayamaz veya devredemez.

3.5. Müşteri, Uzmanlar Hosting'in sağlamış olduğu Hizmetleri kullanırken, bu Hizmetleri yasalara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Müşteri, Hizmetleri kullanarak, yasalara aykırı faaliyetlerde bulunamaz, örneğin spam gönderemez veya kötü amaçlı yazılımlar yükleyemez.

3.6. Müşteri, Uzmanlar Hosting'in sağlamış olduğu Hizmetleri, diğer Müşterilerin hizmetlerinin performansını etkileyecek şekilde yoğun bir şekilde kullanamaz. Aksi takdirde, Uzmanlar Hosting, Müşteri'nin hesabını askıya alabilir veya iptal edebilir.

Fiyatlandırma ve Ödemeler 4.1. Uzmanlar Hosting, Hizmetlerini belirli bir ücret karşılığında sunar. Ücretler, Uzmanlar Hosting web sitesinde belirtilir.

4.2. Müşteri, Uzmanlar Hosting'in sağladığı Hizmetler için ödeme yapmakla yükümlüdür. Ödemeler, Uzmanlar Hosting'in belirlediği yöntemlerle yapılabilir.

4.3. Uzmanlar Hosting, Hizmetler için faturalandırma döngüsü belirler ve Müşteri, Hizmetlerin sürekli kullanımı için gerekli olan ücretleri bu faturalandırma döngüsüne uygun olarak ödemekle yükümlüdür.

4.4. Müşteri, Hizmetler için ödeme yapmamışsa veya ödeme zamanında yapmamışsa, Uzmanlar Hosting, Müşteri'nin hesabını askıya alabilir veya iptal edebilir.

Garantiler ve Sorumluluklar 5.1. Uzmanlar Hosting, Hizmetlerin sürekli olarak kesintisiz ve hatasız bir şekilde çalışmasını garanti edemez. Müşteri, Uzmanlar Hosting'in bu yönde bir taahhütte bulunmadığını kabul eder.

5.2. Uzmanlar Hosting, Müşteri'nin verilerinin güvenliği ve gizliliği konusunda uygun önlemleri almaya çalışır. Ancak, Müşteri, Uzmanlar Hosting'in veri kaybı veya veri hırsızlığından kaynaklanan zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.

5.3. Müşteri, Uzmanlar Hosting'in Hizmetleri'nin kullanımı nedeniyle ortaya çıkan herhangi bir zarardan, kayıptan veya masraftan sorumlu olmayacaktır.

5.4. Uzmanlar Hosting, Müşteri'nin Hizmetlerin kullanımı nedenidevre dışı kalması veya hizmetlerin geçici olarak kullanılamaz hale gelmesi durumunda, Müşteri'ye hizmetlerin tekrar kullanılabilir hale getirilmesi için mümkün olan en kısa sürede çözüm sunmayı taahhüt eder. Ancak, bu tür bir durumda Uzmanlar Hosting'in sorumluluğu, Müşteri'nin hizmetlerin geçici olarak kullanılamaz hale gelmesinden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zararla sınırlıdır.

Powered by WISECP
Top